Isikuandmete kaitse põhimõtted

TEIE ISIKUANDMETE KAITSE ON MEIE JAOKS OLULINE

Meile pole oluline mitte ainult teie naha hooldus ja kaitse. Samuti peame väga oluliseks teie isikuandmete kaitset. Seetõttu austame teie privaatsust ja soovime, et saaksite meid usaldada nii andmekaitse kui ka nahahoolduse vallas. Teavitame teid alati läbipaistvalt sellest, milleks me teie andmeid vajame ning kas ja kui kaua me neid hoiame.

1.     Üldteave

1.1.      Isikuandmete töötlemine

1.2.      Vastutav töötleja

1.3.      Andmesubjektide õigused

1.4.      Saajad (üldteave)

2.     Isikuandmete kogumine ja töötlemine meie veebisaidi külastamisel

2.1       Hostimine

2.2       Küpsised/tööriistad

2.2.1        Consentmanager CMP – keskne küpsiste haldusplatvorm

2.2.2        BEIERSDORF SIMPLICITY

2.2.3        Google Analytics

2.2.4        A/B testimine

2.2.5        Google Ads (endine Google Adwords) Eesmärk/teave:

2.2.6        Google Analyticsi reklaamifunktsioonid

2.2.7        Google Campaign Manager

2.2.8        Adform

2.2.9        (Veebisaidi) Facebook kohandatud vaatajaskonnad / konversioon („Facebook Pixel“)

2.2.10      Pinterest Pixel

2.2.11     FLOODLIGHT ACTIVITIES/ DV360

2.2.12      SOTSIAAL-PISTIKPROGRAMMID

2.2.13      YOUTUBE’I VIDEOD

2.2.14      GOOGLE TAG MANAGER

2.2.15      LOYJOY VESTLUS

2.2.16      HOTJAR

2.2.17      FRIENDLY CAPTCHA

2.2.18      LINKEDIN INSIGHT TAG

2.2.19      TIKTOK PIXEL

2.2.20      AWIN PERFORMANCE ADVERTISING NETWORK

3.     Osutatavad lisateenused (nii veebipõhised kui ka võrguühenduseta)

3.1       Ühenduse võtmine, suhtlemine ja koostöö

3.2       Kampaaniad (nt loosimised, tootenäidised)

3.3       Postisaadetised

4.     Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekule vastuväidete esitamine või selle tagasivõtmine

 

1.         ÜLDTEAVE

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on anda teile teavet isikuandmete töötlemise kohta meie veebisaidi ja sellega seotud teenuste kasutamisel. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide veebisaitide või teenuste kohta, mis viitavad sellele privaatsuspoliitikale.

1.1.     ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmed on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 4 tähenduses igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, nt nimi, aadress, e-posti aadress jne.

1.2.     VASTUTAV TÖÖTLEJA

Isikuandmete töötlemise eest isikukaitseandmete üldmääruse artikli 4 artikli 7 tähenduses vastutab: NIVEA Polska sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań (vt meie trükist).

Andmekaitseametniku kontaktandmed: +48 61 87 46 100 ; ido[at]beiersdorf.com või saatke kiri vastutava töötleja postiaadressile, kus saajana on märgitud „Andmekaitseametnik”.

Mõned andmetöötlustoimingud võivad toimuda teiste vastutavate töötlejate vastutusel. Sel juhul on see ära toodud nende tegevuse vastavas kirjelduses allpool. 

1.3.     ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Andmesubjektina, keda andmetöötlustegevus mõjutab, on teil seadusesätete kohaselt oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

·        juurdepääsuõigus;

·        õigus parandamisele ja kustutamisele;

·        õigus töötlemise piiramisele;

·        õigus andmete teisaldatavusele;

·        õigus vastuväite esitamisele.

Teil on ka õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebus järelevalveasutusele.

Kui töötleme mõnda teie ülalnimetatud õigust, võime küsida teilt teie isikut tõendavat dokumenti. Lisateavet teie andmete töötlemise kohta leiate jaotisest 3.1 (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#3.1 ).

1.4.     SAAJAD (ÜLDTEAVE)

Saajatele, kes on loetletud alloleva jaotise saajate lõigus, edastame kogutud andmed töötlemiseks asjaomastele siseosakondadele ja teistele Beiersdorf Groupi sidusettevõtetele või välistele teenuseosutajatele ja lepingulistele töötlejatele nõutavate eesmärkide kohaselt. Samuti edastame andmed järgmistele saajatele:

- Platvormi/hostimisteenuse osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

- Analüütiliste teenuste osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

- IT-tugiteenuste osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

- Ametiasutused: Juriidilise kohustuse korral jätame endale õiguse avaldada teie kohta teavet, kui oleme kohustatud edastama selle pädevatele asutustele või õiguskaitseorganitele: Isikukaitseandmete üldmääruse artikli 6 lõige 1 c (juriidiline kohustus).

Lisateavet leiate iga jaotise saajate lõigust.

2.         ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE MEIE VEEBISAIDI KÜLASTAMISEL

Meie veebisaiti külastades ja kasutades kogume teie isikuandmeid. Sellest jaotisest leiate lisateavet veebisaidi spetsiifiliste protsesside ja vahendite kohta, eriti välistelt partneritelt. Lisateavet protsesside kohta, mis võivad toimuda ka võrguühenduseta kontekstis, leiate jaotisest 3.

2.1      HOSTIMINE

Eesmärk/teave:
Meie veebisaiti külastades ja kasutades seda ainult informatiivsel eesmärgil, s.o kui te ei registreeru ega anna meile muul viisil teavet, kogume ainult neid isikuandmeid, mida teie brauser meie serverisse edastab ja mis on tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile oma veebisaiti kuvada ning tagada stabiilsuse ja turvalisuse.

Kasutatud küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
- Platvormi/hostimisteenuse osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

- IT-tugiteenuste osutajatel on juurdepääs kolmandatest riikidest (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest) pärit isikuandmetele. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine:
Logifailid kustutatakse 7 päeva pärast.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (õigustatud huvi).

2.2      KÜPSISED/TÖÖRIISTAD

See veebisait kasutab küpsiseid või muud tehnoloogiat/tööriistu, nagu pikslid, kohalik salvestusruum, sildid, ID-d või välisteenused (edaspidi „küpsised ja tööriistad“) ning neid kasutatakse meie veebisaidi külastamisel ja kasutamisel. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille teie brauser salvestab teie seadmesse teabe või pildifailide (nt pikslite) salvestamiseks. Järgmine kord, kui külastate meie veebisaiti samas seadmes, luuakse ühendus teie seadmes olevate küpsistega ja küpsistesse salvestatud teave edastatakse seejärel kas meie veebisaidile („Esimese osapoole küpsis“) või teisele veebisaidile, kuhu küpsis kuulub („Kolmanda isiku küpsis“).

Salvestatud ja tagastatud teabe kaudu tunneb veebisait ära, et olete sellele seadmes kasutatava brauseriga juba sisenenud ja seda külastanud. Kasutame seda teavet veebisaidi kujundamiseks ja kuvamiseks teie eelistustele vastaval optimaalsel viisil. Sellega seoses tuvastatakse teie seadmes ainult küpsis ise. Teie isikuandmeid salvestatakse ainult teie sõnaselgel nõusolekul või juhul, kui see on hädavajalik teile osutatava teenuse kasutamiseks ja teile juurdepääsuks.

See veebisait kasutab järgmist tüüpi küpsiseid ja tööriistu, mille ulatust ja funktsionaalsust selgitatakse allpool:

·       Tüüp A: Tehniline/vaatajaskonna mõõtmine – tagamaks, et nõutud teenust on võimalik osutada koos põhianalüüsiga. (ePrivaatsuse direktiivi 2002/58/EÜ kohaselt pole nõusolek vajalik).

·       Tüüp B: Funktsionaalsus ja jõudlus – lisatööriistad meie veebisaidi toimivuse/atraktiivsuse mõõtmiseks ja (isikupärastatud) lisafunktsioonide pakkumiseks.

·       Tüüp C: Turundus – veebisaitidevahelised tööriistad turundusprofiilide koostamiseks kasutaja käitumise põhjal.

Lisateavet selle privaatsuspoliitika kohta leiate meie veebisaitidel kasutatavate tööriistade kirjeldusest. Kui see veebisait kasutab nõusoleku haldusplatvormi, leiate lisateavet sealt.

Pange tähele, et järgmises alajaotises loetletud tööriistu ei pruugita pidevalt kasutada.

2.2.1      CONSENTMANAGER CMP – KESKNE KÜPSISTE HALDUSPLATVORM

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab nõusoleku haldamise tööriista Consentmanager (www.consentmanager.net), et saada nõusolekut andmetöötluseks ja küpsiste või sarnaste funktsioonide kasutamiseks. Consentmanageri abil on teil võimalik anda oma nõusolek meie veebisaidi funktsionaalsuste, nt väliste elementide integreerimiseks, voogesituse, statistilise analüüsi, mõõtmise ja isikupärastatud reklaami integreerimiseks. Consentmanageri abil saate anda või tagasi lükata oma nõusoleku kõigi või üksikute eesmärkide või funktsioonide jaoks. Valitud sätteid saab hiljem muuta. Consentmanageri integreerimise eesmärk on lasta meie veebilehe kasutajatel otsustada ülalnimetatud funktsioonide üle ning osana meie veebilehe edasisest kasutamisest pakkuda võimalust muuta juba tehtud seadistusi. Consentmanageri abil töödeldakse isikuandmeid ja teie lõppseadmest pärinevat teavet, näiteks IP-aadressi.

Andmete töötlemisega aitab Consentmanager meil täita oma juriidilisi kohustusi (nt kohustus esitada tõendeid). Meie huvi andmete töötlemisel seisneb selles, et küpsiste ning muude funktsioonide kasutamisel talletatakse kasutajasätted ja eelistused. Tööriist Consentmanager talletab teie andmeid niikaua, kuni teie kasutajasätted on aktiivsed.

Teie isikuandmete esitamine on vajalik lepingu või lepinguga sarnaste tingimuste täitmiseks. Teil ei ole kohustust oma isikuandmeid edastada. Kui teie isikuandmeid ei esitata, ei saa te kirjeldatud teenust kasutada.

Küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja on Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Rootsi

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine:
Andmed kustutatakse 13 kuu pärast. Sinu tehtud valikut (nõusolek/säte) talletatakse üks aasta ja seda saab vaadata küpsiste sätetest. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas. Oma valiku saad alati kustutada, kui kustutad oma brauseris olevad küpsised.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) b (lepinguga sarnane olukord);
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) c (kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks).


2.2.2   BEIERSDORF SIMPLICITY

Eesmärk/teave:
Veebileht kasutab analüüsimiseks ja veebilehe kasutamise täiustamiseks enda tööriista. Tarkvara aitab tagada veebisaidi korrektse toimimise, eriti selle funktsioonid toimivuskontrolli kaudu (nt navigatsiooniprobleemide tuvastamiseks või selleks, et serveris oleks piisavalt võimsust). Saadud statistika võimaldab meil ka veebisaiti täiustada ja kasutaja jaoks huvitavamaks muuta. Teie IP-aadress muudetakse automaatselt anonüümseks.

Küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Platvormi/hostimisteenuse osutaja

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Kogutud isikuandmed kustutatakse 1 päeva pärast. Teie IP-aadress muudetakse kohe anonüümseks. Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (f) (õigustatud huvi, mis tagab veebisaidi toimimise ja statistilise kasutamise).

2.2.3  GOOGLE ANALYTICS

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab Google Analyticsit, Google Ireland Ltd. („Google“) veebianalüüsi-teenust. Google Analyticsi konfiguratsiooni oleme muutnud ainult mõõtmise funktsiooniks, välja arvatud juhul, kui on antud eraldi nõusolek edasiste reklaamifunktsioonide jaoks.

Google Analytics kasutab kindlat tüüpi küpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida meie veebisaidi kasutamist. Google Analyticsi poolt mõõtmiseks seatud küpsised on esimese isiku küpsised, mis tähendab, et andmesubjektide küpsiste väärtused on iga kliendi jaoks erinevad (st puudub üks Google Analyticsi küpsise ID, mida kasutatakse kõigil Google Analyticsit kasutavatel saitidel). Küpsise abil loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse üldiselt Google’i serverisse USA-s ja salvestatakse seal.

Google Analyticsit kasutatakse ainult IP anonüümseks muutmiseks. IP-aadressid muudab vaikimisi anonüümseks Google ja seda teeme ka meie.

Google kasutab seda teavet meie nimel, et analüüsida teie selle veebisaidi kasutamist, koostamaks aruandeid veebisaidi tegevuste kohta ning osutamaks veebisaidi ja Interneti kasutamisega seotud lisateenuseid.

Me kasutame Google Analyticsit oma veebisaidi kasutuse analüüsimiseks ja regulaarseks täiustamiseks. Võime kasutada saadud statistikat oma pakkumuse parandamiseks ja muuta selle teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks. Samuti saame teavet oma saidi toimivuse kohta (näiteks navigatsiooniprobleemide tuvastamiseks).

Google Analyticsi konfiguratsioonis tagasime, et Google saab need andmed kui andmetöötleja ja seepärast ei tohi neid andmeid oma tarbeks kasutada. „Google Analyticsi reklaamifunktsioonide“ konfiguratsioon ei sõltu sellest ja seda kirjeldatakse allpool olevas jaotises, eeldusel et seda kasutatakse ka sellel veebisaidil.

Küpsised/tööriistad: Tüüp B. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 12 kuud (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Andmete maksimaalne hoiuaeg: kuni 26 kuud.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.4  A/B TESTIMINE

Eesmärk/teave:
Sellel veebisaidil tehakse ka kasutajate käitumise analüüse nn A/B testimise teel. Olenevalt teie profiiliülesannetest saame näidata teile oma veebisaite veidi erineva sisuga. See võimaldab meil oma teenuseid analüüsida ja regulaarselt täiustada ning muuta need teile kui kasutajale huvitavamaks.

Nende analüüside jaoks salvestatakse teie arvutisse küpsised. Sel viisil kogutud teave salvestatakse eranditult ELis asuvasse serverisse. Küpsiste salvestamist saate takistada, tehes oma brauseri tarkvara abil soovitud sätted.

Enne analüüside tegemist töödeldakse IP-aadresse edasi lühendatud kujul, et välistada otsene isiklik kontakt. Teie brauseri edastatud IP-aadressi ei liideta teiste meie kogutud andmetega.

Küpsised/tööriistad: Tüüp B. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Andmed on kättesaadavad meie ELis asuvatele analüüsiteenuste osutajatele.

Kustutamine ja vastuväide:

Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 2 aastat (kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta).

Andmete maksimaalne säilitusaeg: kuni 25 kuud.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.5  GOOGLE ADS (ENDINE GOOGLE ADWORDS)
EESMÄRK/TEAVE:

Google Adsi konversioon

Kasutame Google Adsi teenuseid, et juhtida tähelepanu oma atraktiivsetele pakkumustele väliste veebisaitide kuulutuste (nn Google Ads) abil. Reklaamikampaaniate andmete põhjal saame määrata, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed. Oleme huvitatud teile huvipakkuvate reklaamide näitamisest, meie veebisaidi teie jaoks huvitavamaks muutmisest ja reklaamikulude õiglase arvestuse saavutamisest.

Google edastab reklaame niinimetatud reklaamiserverite kaudu. Selleks kasutame reklaamiserveri küpsiseid, mille kaudu saab mõõta edu mõõtmise parameetreid, näiteks reklaamide sisestamist või kasutajate klõpsamisi. Kui sisenete meie veebisaidile Google'i reklaami kaudu, salvestab Google Ads teie seadmesse küpsise. Selle küpsise kordumatu küpsise ID, reklaami näitamiste arv paigutuse kohta (sagedus), viimane näitamine (asjakohane vaatamisjärgsete konversioonide jaoks) ja loobumisteave (märge, et kasutaja ei soovi enam, et tema poole pöördutakse) salvestatakse tavaliselt analüüsiväärtustena.

Need küpsised võimaldavad Google'il teie Interneti-brauseri ära tunda. Kui kasutaja külastab Adsi kliendi veebisaidi lehti ja tema seadmesse salvestatud küpsis ei ole aegunud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja on reklaamil klõpsanud ja sellele lehele ümber suunatud. Igale Adsi kliendile määratakse erinev küpsis. Küpsiseid ei saa seetõttu Adsi klientide veebisaitide kaudu jälgida. Me ei kogu ega töötle ülalnimetatud reklaamimeetmete raames isikuandmeid. Saame Google'ilt ainult statistilisi hinnanguid. Nende hinnangute põhjal saame tuvastada, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Me ei saa lisaandmeid reklaammaterjalide kasutamise kohta ja me ei saa selle teabe põhjal kasutajaid tuvastada.

Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser Google’i serveriga automaatselt otseühenduse. Me ei mõjuta Google'i selle tööriista kasutamisega kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist ning teavitame teid seetõttu oma teadmiste põhjal: reklaamide konversiooni integreerimisel saab Google teabe, mida nimetasite meie Interneti-esinemise sobivaks osaks või klõpsasite meie teadaandel. Kui olete mõnes Google'i teenuses registreeritud, võib Google seostada teie külastuse teie kontoga. Isegi kui te pole Google'is registreerunud või pole sisse loginud, on võimalik, et teenuseosutajad saavad teie IP-aadressi ja salvestavad selle.

Google Adsi uuesti turundamine

Kasutame Google Adsi teenuses uuesti turundamise funktsiooni. Uuesti turundamise funktsioon võimaldab meil esitada meie veebisaidi kasutajatele nende huvidest lähtuvaid reklaame Google’i reklaamivõrgustiku veebisaitidel (Google’i otsingus või YouTube’is, nn „Google’i reklaamid“, või muudel veebisaitidel). Selleks analüüsitakse meie veebilehel kasutajate suhtlust, nt mis pakub kasutajale huvi, et saaks kuvada kasutajatele sihitud reklaami ka pärast meie veebisaidi külastamist teistel lehtedel. Selleks salvestab Google küpsised nende kasutajate brauseritesse, kes külastavad Google'i Display-võrgustikus Google'i teenuseid või veebisaite. Seda küpsist kasutatakse nende kasutajate külastuste registreerimiseks. Numbrit kasutatakse veebibrauseri unikaalseks tuvastamiseks konkreetses seadmes.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva (kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta).

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.6  GOOGLE ANALYTICSI REKLAAMIFUNKTSIOONID

See veebisait kasutab tavapärastele funktsioonidele lisaks ka Google Analyticsi laiendatud funktsioone (Google Analyticsi reklaamifunktsioonid). Sellel veebisaidil rakendatud Google Analyticsi reklaamifunktsioonid hõlmavad järgmist:

  • Google Display-võrgustiku näitamiste aruandlus
  • Google Analyticsi demograafia ja huvide aruandlus
  • Uuesti turundamise vaatajaskonnad, mis põhinevad konkreetsetel käitumis-, demograafilistel ja huvide andmetel, jagades neid loendeid Google Adsiga
  • Integreeritud teenused, mis nõuavad, et Google Analytics koguks andmeid reklaamimise eesmärgil, sh andmete kogumine reklaamiküpsiste ja identifikaatorite kaudu
  • Google’i signaalid, et saada rohkem teavet teie kohta siis, kui olete oma Google’i kontole sisse logitud brauseris, millega sisenesite sellele veebisaidile. See funktsioon on aktiivne ainult siis, kui olete andnud oma Google’i sätetes täiendavalt nõusoleku andmete jagamiseks / reklaamide isikupärastamiseks.

Seetõttu kasutame oma veebisaidi optimeerimiseks koos esimese isiku küpsiseid (nt Google Analyticsi küpsiseid) ning Google'i reklaamiküpsiseid ja identifikaatoreid.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Teave Google'i nõusolekurežiimi kohta: 
Lisaks kasutab see veebisait Google'i nõusolekurežiimi. Nõusolekurežiim saadab küpsisteta pingide kaudu statistilisi andmeid selle kohta, kas kasutaja on klõpsanud reklaamil või lingil ja jõudnud meie veebisaidile (konversioon). Seejärel kasutatakse statistilisi andmeid koos matemaatilise modelleerimisega, et parandada sisemist aruandlust. Ping sisaldab vaikimisi tehnilist teavet, nagu IP-aadress, platvormi tüüp või ekraani eraldusvõime. Kuna Google Ireland Ltd võib teoreetiliselt pidada neid andmeid või nende kombinatsiooni isikuandmeteks, on rakendatud täiendavaid meetmeid tagamaks, et pingi andmed ei ole isikuandmed: Meie serveris on seadistatud teatud pingi teabe vaikeväärtused enne selle saatmist Google'ile analüüsimiseks. 

Saajad / allikas: 
Peamine teenusepakkuja ja allikas: Google Ireland Ltd., Iirimaa 
 

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 12 kuud (kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta).

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.7  GOOGLE CAMPAIGN MANAGER

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab ka Google'i veebiturundustööriista Campaign Manager. Campaign Manager kasutab küpsiseid kasutajate jaoks asjakohaste reklaamide kuvamiseks, kampaania toimivusaruannete täiustamiseks või selleks, et kasutaja ei näeks samu reklaame rohkem kui üks kord. Google kasutab küpsise ID-d, et salvestada, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse, ja võib seega takistada nende kuvamist rohkem kui üks kord. Campaign Manager võib kasutada küpsiste ID-sid reklaamipäringutega seotud nn konversioonide kogumiseks. See juhtub näiteks siis, kui kasutaja näeb Campaign Manageri reklaami ja hiljem külastab sama brauseriga reklaamija veebisaiti ning ostab sealt midagi.

Teie brauser loob meie veebisaidi külastamisel Google’i serveriga automaatselt otseühenduse. Meil ei ole mingit mõju Google'i poolt selle tööriista kasutamisega kogutud andmete ulatusele ja edasisele kasutamisele ning seetõttu teavitame teid meie teadmiste põhjal: Campaign Manageri integreerimisel saab Google teabe, et olete võtnud ühendust meie Interneti-kohaloleku osaga või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete mõnes Google'i teenuses registreeritud, võib Google seostada teie külastuse teie kontoga. Isegi kui te pole Google'is registreerunud või pole sisse loginud, on võimalik, et teenuseosutajad saavad teie IP-aadressi ja salvestavad selle.

Campaign Manageri küpsised (nt nimega DoubleClick või Floodlight) võimaldavad meil mõista, kas teete meie veebisaitidel toiminguid pärast seda, kui olete Campaign Manageri kaudu Google’is või mõnel muul platvormil mõnda meie esitlust/videoreklaami vaadanud või ühe kaudu klõpsanud (konversioonide jälgimine). Campaign Manager kasutab seda küpsist, et mõista sisu, millega olete meie veebisaitidel suhelnud, et saaksite teile hiljem sihitud reklaame saata.

Kasutatud küpsised: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.8  ADFORM

Eesmärk/teave
See veebisait kasutab Taani ettevõtte Adform A/S veebiturundustööriista Adform. Adform kasutab meie veebisaidil küpsiste ja sarnastel ID-del põhinevate jälgimistehnoloogiate kaudu jälgimist (lühike küpsis). Adformi küpsis paigutatakse meie veebisaidile kohe, kui olete oma nõusoleku andnud. Adformi küpsis paigutatakse ka siis, kui vaatate Adformi kaudu meie reklaami, mis on paigutatud kolmandate isikute veebisaitidele, ja olete sellel veebisaidil küpsiste kasutamisega nõustunud.

Adformi küpsiste kasutamise õiguspärasuse tagab teie nõusolek Isikuandmeid kogutakse analüütilistel eesmärkidel ning Adformi klientidele (sh meile) mõeldud reklaamikampaaniate optimeerimiseks ja isikupärastamiseks. . Adformi küpsis kogub meilt või meie reklaammaterjalidelt järgmisi andmeid: küpsise ID, seadme tüüp/ID, veebisaidil või reklaamikandjal klõpsamise aeg, veebisaidi või reklaamikandja URL, teie seadme poolt automaatselt saadetud teave (sh keeleseade, IP-aadress, demograafilised andmed), huviandmed, küpsise või muu ID-ga seotud sotsiaaldemograafilised andmed.

Küpsised/tööriistad. Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ [https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.2].

Saajad
Peamine teenuseosutaja: Adform A/S, Taani

Ühine kontroll:

meie ja Adform oleme ühised vastutavad töötlejad isikuandmete kogumisel ja nende Adformile avaldamisel Adformi küpsise abil ning ühised vastutavad töötlejad. Lepingus määratakse kindlaks, kes vastutab andmekaitsekohustuste täitmise eest ja kes vastutab teie andmekaitseõigustega seotud järelmeetmete eest. Adform vastutab teie päringutele vastamise ja teie andmekaitseõiguste eest (nt teabe andmise kohustus, teie õigus vastuväiteid esitada jne). Oma õiguste kasutamiseks võite võtta ühendust Adformiga järgmise lingi kaudu: [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Neis asjus võite võtta ühendust ka meiega. Küpsiste nõusoleku saate igal ajal ja põhjust avaldamata tagasi võtta, võttes ühendust Adformiga või inaktiveerides tööriistad, nagu allpool kirjeldatud.

Kui Adform töötleb andmeid oma eesmärgil, on Adform ainus vastutav andmetöötleja ning vastutab ainuisikuliselt reklaamikampaaniate ja sihtrühmade optimeerimise eest. Adform analüüsib küpsiste ja ID-de kaudu kogutud andmeid, et pakkuda Adformi klientide (sh meie) nimel sihitud reklaamioste, nagu on kirjeldatud Adformi privaatsuspoliitikas. Klõpsake siin [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy], et saada lisateavet Adformi töötlemise kohta, sealhulgas teavet, millal Adform teie andmed kustutab.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Andmete maksimaalne säilitusaeg: kuni 13 kuud.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.9  (VEEBISAIDI) FACEBOOK KOHANDATUD VAATAJASKONNAD / KONVERSIOON („FACEBOOK PIXEL“)

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab niinimetatud Facebook Pixelit ja sotsiaalvõrgustiku Facebook Conversions API-t, mille on koostanud Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (Meta) järgmistel eesmärkidel:

·       (Veebisaidi) Facebooki kohandatud vaatajaskonnad

Kasutame uuesti turundamise eesmärgil Facebook Pixelit ja Conversions API-t, et saaksime teiega 180 päeva jooksul uuesti ühendust võtta. See võimaldab meil kuvada huvipõhiseid reklaame („Facebook Ads“) veebisaidi kasutajatele, kui nad külastavad sotsiaalvõrgustikku Facebook või muid veebisaite, mis kasutavad samuti seda tööriista. Sel moel tekitame huvi teile huvipakkuvate reklaamide kuvamise vastu, et muuta meie veebisait või pakkumised teie jaoks huvitavamaks.

·       Facebooki konversioon

Kasutame ka Facebook Pixelit ja Conversions API-t, tagamaks et meie Facebooki reklaamid vastavad kasutajate potentsiaalsetele huvidele ega oleks tüütud. Facebook Pixeli abil saame jälgida Facebooki reklaamide efektiivsust statistiliste ja turu-uuringute eesmärgil, vaadates, kas kasutajad suunati pärast Facebooki reklaamil klõpsamist meie veebisaidile (nn konversioon).

Kasutatavate turundustööriistade (Facebook Pixel ja Conversions API) tõttu loob teie brauser automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga niipea, kui olete nõustunud teie nõusolekut nõudvate küpsiste kasutamisega. Facebook Pixeli integreerimise ja Conversions API kasutamise kaudu saab Facebook teavet selle kohta, et olete avanud meie Interneti-kohaloleku veebisaidi või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete Facebooki teenuses registreerunud, saab Facebook määrata külastuse teie kontole.

Neid andmeid töötleb Facebook Facebooki andmepoliitika raames. Spetsiaalset teavet ja üksikasju Facebook Pixeli, Conversions API ja selle funktsionaalsuse kohta leiate Facebooki abialast.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Ühine andmetöötleja

Selle protsessi käigus andmete kogumise ja edastamise eest vastutame ühiselt ettevõttega Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (Meta). See kehtib järgmistel eesmärkidel:

·       individuaalsete või sobivate reklaamide loomine, samuti nende optimeerimine;

·       kaubanduslike ja tehingutega seotud sõnumite edastamine (nt Messengeri kaudu).

Järgmisi protsesse ühistöötlemine ei hõlma:

·       pärast kogumist ja edastamist toimuva protsessi eest vastutab ainuüksi Meta;

·       aruannete ja analüüside koostamine koond- ja anonüümsel kujul toimub töötlejana ja on seega meie vastutusel.

Oleme Metaga sõlminud ühiseks vastutavaks haldamiseks lepingu, millega saab tutvuda siin: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. See leping määrab vastutused isikukaitseandmete üldmäärusest tuleneva kohustuse täitmiseks seoses ühise andmetöötlemisega.

Vastutava töötleja ja Meta andmekaitseametniku kontaktandmed leiate siit: https://www.facebook.com/about/privacy.

Oleme Metaga kokku leppinud, et Metat saab kasutada andmesubjekti õiguste kasutamise kontaktpunktina (vt jaotist 1.3). Ilma piiranguteta, andmesubjektide õiguste jurisdiktsioon ei ole piiratud.

Lisateavet selle kohta, kuidas Meta isikuandmeid töötleb, sealhulgas selle õiguslikku alust ja lisateavet andmesubjektide õiguste kohta leiate siit: https://www.facebook.com/about/privacy. Andmeid edastame ühise vastutava halduse raames, lähtudes õigustatud huvist isikukaitseandmete üldmääruse artikli 6 (1) f kohaselt.

Infot andmeturbe tingimuste kohta leiate siit: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ja teavet tüüplepingu tüüptingimuste alusel töötlemise kohta leiate siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Selle tööriista saate inaktiveerida küpsisesätete kaudu siin (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted?cmpscreencustom) ja sisseloginud kasutajatele veebiaadressil 
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
 Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.10   PINTEREST PIXEL

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab uuesti turundamise eesmärgil sotsiaalvõrgustiku Pinterest Pinteresti pikslit, et oleks võimalik pöörduda teie või teiste veebisaitide poole, kes seda meetodit kasutavad.

Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser automaatselt otseühenduse Pinteresti serveriga kohe, kui olete nõusolekut nõudvate küpsiste kasutamisega nõustunud. Pinteresti piksli integreerimise kaudu saab Pinterest teabe, et olete avanud meie veebisaidi veebilehe või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete Pinterestis registreerunud, saab Pinterest määrata külastuse teie kontole.

IP-aadressile ja turundusidentifikaatorile lisaks saab Pinterest teavet ka kasutatud lõppseadme, külastatud veebisaidi ja kellaaja kohta ning saab need andmed teie Pinteresti kontole määrata. Pinterest töötleb neid andmeid omal vastutusel. Meil ei ole mingit mõju Pinteresti poolt andmete kogumisele ja edasisele töötlemisele.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Pinterest Europe Limited, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta).

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.11   FLOODLIGHT ACTIVITIES/ DV360

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab DV360 Floodlighti silti, et mõõta meie reklaamikampaaniate tõhusust, piirata teile konkreetse reklaami näitamise sagedust ning kuvada ainult teie ja teie huvide jaoks asjakohaseid reklaame. Eelkõige kogutakse ja salvestatakse teavet reklaamide kohta, millel klõpsate, samuti teie varasema kasutaja käitumise kohta kolmandate isikute veebisaitidel. Google kasutab küpsise ID-d, et salvestada, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse, ja võib seega takistada nende kuvamist rohkem kui üks kord. Google saab küpsiste ID-de abil salvestada nn konversioone, mis on seotud reklaamipäringutega. See juhtub näiteks siis, kui kasutaja näeb Google’i reklaami, läheb hiljem sama brauseri abil meie veebisaidile ja ostab sealt midagi. Küpsised ei sisalda isikuandmeid, nagu e-posti aadressid, nimed või aadressid. 

Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser automaatselt Google’i serveriga otseühenduse. Floodlighti sildi integreerimise kaudu saab Google teavet selle kohta, et olete meie veebisaidi asjasse puutuva osa avanud või meie reklaamil klõpsanud.  

Samuti võimaldavad kasutatavad Floodlighti sildid meil mõista, kas teete meie veebisaidil toiminguid pärast seda, kui olete mõnel muul platvormil mõne meie esitlus- või videoreklaami avanud või sellel klõpsanud (konversioonide jälgimine). Google kasutab seda küpsist, et mõista sisu, millega olete meie veebisaitidel suhelnud, et saata teile hiljem sihitud reklaame. 

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.12   SOTSIAAL-PISTIKPROGRAMMID

Eesmärk/teave:
Meie veebisaitidel kasutatakse sotsiaalvõrgustike (Facebook, X, Pinterest) sotsiaal-pistikprogramme (pluginaid), eelkõige Facebooki nuppu „Jaga“ või „Jaga sõpradega“, kelle veebisaiti facebook.com haldab Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa. Tavaliselt on pistikprogrammid tähistatud Facebooki logoga.

Peale Facebooki kasutame X pistikprogramme (pakkuja: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ja Pinterest (pakkuja: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa).

Andmekaitse kaalutlustel oleme tahtlikult otsustanud mitte kasutada oma veebisaitidel sotsiaalvõrgustike pistikprogramme. Selle asemel kasutame lahendust Shariff. Lahenduse Shariff abil saame ise kindlaks teha, millal ja kas andmed edastatakse sotsiaalvõrgustiku operaatorile. Sel põhjusel ei toimu pärast meie veebisaidile sisenemist automaatset andmeedastust sotsiaalvõrgustikesse, nagu Facebook, X või Pinterest. Andmed edastatakse sotsiaalvõrgustikesse ainult siis, kui klõpsate aktiivselt suhtlusvõrgustiku nupul. Sel juhul loob teie veebibrauser ühenduse sotsiaalvõrgustiku serveritega. Klõpsates nupul (nt „Edasta“, „Jaga“ või „Jaga sõpradega“) nõustute, et teie brauser loob lingi suhtlusvõrgustiku serveritele ning edastab kasutusandmed asjakohase suhtlusvõrgustiku operaatorile ja vastupidi. Meil ei ole mingit mõju nende andmete olemusele ja ulatusele, mida sotsiaalvõrgustikud seejärel koguvad.

Sotsiaalvõrgustiku pakkujad salvestavad teie kohta kogutud andmeid kasutajaprofiilidena ja kasutavad neid reklaamide, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi nõudlusele orienteeritud kujundamise eesmärgil. Selline hindamine toimub eelkõige (ka sisselogimata kasutajatele) õiglase nõudluse reklaami esitamiseks ja selleks, et teavitada teisi suhtlusvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomisele vastuväiteid esitada, kusjuures peate selle õiguse kasutamiseks võtma ühendust pistikprogrammide pakkujatega. Pistikprogrammide kaudu pakume teile võimalust suhelda sotsiaalvõrgustike ja teiste kasutajatega, et saaksime oma pakkumist täiustada ja teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks muuta.

Saajad:
Peamised teenuseosutajad:

- Meta Platforms Ireland Limited, Iirimaa

- X Corp., USA

- Pinterest Inc., USA.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine:
Kustutamise eest vastutavad peamised teenuseosutajad.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.13   YOUTUBE’I VIDEOD

Eesmärk/teave:
Oleme oma veebisaidile integreerinud YouTube'i videod, mis on salvestatud aadressil http://www.YouTube.com ja mida saab esitada otse meie veebisaidilt. Need kõik on integreeritud laiendatud andmekaitserežiimi, st, kui te ei klõpsa videotel nende esitamise alustamiseks, siis teie kui kasutaja kohta ei edastata andmeid YouTube'i. Alles siis, kui esitate videoid, edastatakse järgmises lõigus nimetatud andmed YouTube’ile. Meil ei ole sellele andmeedastusele mingit mõju.

Videote esitamisel saab YouTube teabe, et olete jõudnud meie veebisaidi alamlehele ja võite paigutada turunduseesmärkidel lisatööriistu. Kui olete Google'isse sisse logitud, seotakse teie teave otse teie kontoga.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Kustutamise eest vastutavad peamised teenuseosutajad.

Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.14   GOOGLE TAG MANAGER

Eesmärk/teave:
See veebisait kasutab Google Tag Manageri. See teenus võimaldab veebisaidi silte hallata liidese kaudu. Google Tag Manager rakendab ainult silte. See tähendab, et küpsiseid ei kasutata ja isikuandmeid ei salvestata. Google Tag Manager käivitab teised sildid, mis omakorda koguvad vajaduse korral andmeid. Google Tag Manager ei pääse aga neile andmetele juurde. Kui inaktiveerimine on tehtud domeeni või küpsise tasemel, jääb see kehtima kõigi jälgimismärgendite puhul, kui need on rakendatud Google Tag Manageriga.

Küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Google Ireland Ltd, Iirimaa.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine:
Google Tag Manager ei salvesta isikuandmeid.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (õigustatud huvi).

2.2.15   LOYJOY VESTLUS

Eesmärk/teave:
See veebisait pakub funktsiooni meiega isikupärastatud dialoogi pidamiseks. Meie vestluses saate esitada küsimusi või vestlusboti kaudu osaleda küsitlustes või loosimistes, tellida uudiskirja või liituda püsikliendiprogrammiga. Seetõttu kogume teie esitatud erinevaid suhtlus- ja sideandmeid. See annab meile võimaluse andmeid analüüsida ja neid statistilistel eesmärkidel hinnata.

Küpsised/tööriistad: Tüüp B. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:
Peamine teenuseosutaja: Loyjoy GmbH, Muenster, Saksamaa. Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Vestlusboti vestlusdialoogid kustutatakse automaatselt 365 päeva pärast. Kasutajal on võimalus vestlusboti menüü kaudu andmeid ka varem kustutada ja kasutada lisaprivaatsusõigusi. Olenevalt valitud eesmärkidest (loterii, küsitlused, uudiskiri jne) kehtivad kontekstis mainitud andmete hoidmise perioodid (vt allpool).

Kui toimub reaalajas vestlus agendiga, kustutatakse vestlused 7 päeva pärast. Olenevalt päringust võidakse vestlusi kasutada teie taotluse täitmiseks, nagu on kirjeldatud jaotises 3.1 (ühenduse võtmine / suhtlemine / koostöö). Sellistel juhtudel rakendatakse kustutamisperioodi.

Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 24 kuud (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.16   HOTJAR

Teave/eesmärk:
Kasutame Hotjari oma kasutajate vajaduste paremaks mõistmiseks ning selle teenuse ja kasutuse optimeerimiseks. Hotjar on tehnoloogiateenus, mis aitab meil paremini mõista kasutajate tegevust (nt kui palju aega nad millistel lehtedel veedavad, millistel linkidel nad klõpsavad, mida kasutajad teevad ja mis neile ei meeldi jne) ning see võimaldab meil luua teenust ja saada kasutajatelt tagasisidet. Hotjar kasutab küpsiseid ja muud tehnoloogiat, et koguda andmeid kasutajate käitumise ja nende seadmete kohta. See hõlmab seadme IP-aadressi (seansi ajal töödeldud ja tuvastamata kujul salvestatud), seadme ekraani suurust, seadme tüüpi (seadme kordumatuid identifikaatoreid), brauseri teavet, geograafilist asukohta (ainult riik) ja eelistatud keelt, mida meie veebisaidi kuvamiseks kasutatakse. Hotjari salvestised ei saa salvestada teie isikuandmeid, näiteks konto sisselogimis- ega makseandmeid, kuna tekst on varjatud.

Hotjar salvestab selle teabe meie nimel pseudonüümseks muudetud kasutajaprofiilis. See kasutab seansi taasloomiseks küpsiseid ja Hotjaril on lepinguga keelatud meie nimel kogutud andmeid müüa.

Küpsised/tööriistad: Tüüp B. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad:

Peamine teenuseosutaja: Hotjar Ltd, Malta

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine:
Salvestame ajutiselt oma veebisaidi külastajate IP-aadresse seotud toimivusmõõdikute jaoks (st andmed selle kohta, kui hästi meie tarkvara meie saidil toimib) ja rakendusvigade jälgimiseks. Me ei pääse kunagi neile IP-aadressidele juurde ilma operatiiv- või turvavajaduseta. Kustutame need IP-aadressid automaatselt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul.

Hotjari salvestised kustutatakse pärast igat seanssi.

Saate selle tööriista inaktiveerida küpsisesätete kaudu. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 365 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek).

2.2.17   FRIENDLY CAPTCHA

Eesmärk/teave: 
See veebisait kasutab mõnel juhul rakendust Friendly Captcha, et vältida tekstiväljade kasutamist automatiseeritud programmide ja robotite poolt. See aitab toetada meie veebisaidi turvalisust ja vältida kasutajate jaoks rämpsposti. Samuti on see meie õigustatud huvi ja täidab meie juriidilist kohustust. 

Lisateave: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/  

Küpsised/tööriistad: Tüüp A. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/tööriistad“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#2.5).

Saajad: 
Peamine teenuseosutaja: Friendly Captcha GmbH, Saksamaa.  

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine/tühistamine: 
IP-aadress muudetakse kohe pärast kogumist anonüümseks. 

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) c (kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks);
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (kui töötlemine toimub ülal kirjeldatud õigustatud huvi alusel). 

2.2.18 LinkedIn Insight Tag

Eesmärk/teave: 
Kasutame veebisaidil koodi LinkedIn Insight Tag. Ülevaadete ja kampaaniaaruannete loomiseks kogub LinkedIn Insight Tag selliseid metaandmeid nagu URL, IP-aadress, ajatempel, seadme ja brauseri tunnused. Me ei saa teid nende aruannete kaudu tuvastada. LinkedIn edastab ainult aruandeid ja märguandeid (mis teid ei tuvasta) veebisaidi sihtrühma ning reklaamide toimimise kohta. Isikuandmete kasutamist reklaamimise eesmärgil saate muuta oma LinkedIni konto sätetes.

Lisateave

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/Tööriistad

Saajad: 
Peamine teenuseosutaja  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Iirimaa

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 46. Piisava kaitse otsuse alla käivatele kolmandatele riikidele/ettevõtetele kohaldatakse ka t. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4.

Kustutamine ja tühistamine
Selle tööriista saate inaktiveerida
küpsiste sätetes. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 90 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek)

2.2.19 TikTok Pixel

Eesmärk/teave:
Veebileht kasutab koodi TikTok Pixel, mis kuulub suhtlusvõrgustikule TikTok (EL: TikTok Technology Limited, Iirimaa ja TikTok Information Technologies UK Limited, Ühendkuningriik). See võimaldab meie veebilehe kasutajatega uuesti ühendust võtta, kui nad külastavad sotsiaalvõrgustikku TikTok.

TikToki pikslite abil loob teie brauser otseühenduse TikToki serveritega kohe, kui olete andnud nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Piksel saab teabe selle kohta, et te olete külastanud meie veebilehe lehte või klõpsanud mõnel meie reklaamil. 

TikTok kasutab seejärel neid andmeid, et kuvada kasutajale suunatud ja isikupärastatud reklaami ning luua huvidel põhinevaid kasutajaprofiile. Kasutajatelt kogutud andmed on meie jaoks anonüümsed ja neid kasutatakse ainult reklaamide tõhususe mõõtmiseks.

TikTok saab ka teie IP-aadressi ja muud teavet kasutaja seadme kohta (nt turu tunnuskood, kasutatav seade, külastatud veebileht ja külastuse aeg). TikTok kasutab neid andmeid kasutajate tuvastamiseks ja nende tegevuse sidumiseks TikToki kasutajakontoga. TikTok töötleb neid andmeid omal vastutusel alates edastamisest. Meil ei ole mingit mõju TikToki edasisele töötlemisele.

Teavet selle kohta, kuidas TikTok kogub, kasutab ja kaitseb TikToki piksliga kogutud teavet, leiate täpsemalt TikToki kasutajate privaatsuspoliitikast: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/Tööriistad“.

Saajad:
Ühine kontrollija:
Oleme koos TikTok Technology Limited, Iirimaa ja TikTok Information Technologies UK Limited, Ühendkuningriik (TikTok) ühiselt vastutavad andmete kogumise ja edastamise eest selle protsessi osana. See kehtib järgmiste eesmärkide kohta:

  • Mõõtmine ja ülevaateraportid
  • Arendaja andmete ja/või sündmuste andmete kogumine ja edastamine

Seetõttu ei hõlma ühine töötlemine järgmisi töötlemisi.

  • Üksikisiku jaoks reklaamide tähtsuse määramine ja muutmine
  • TikToki reklaamide edastamise optimeerimine
  • Kasutaja turvalisuse, uuringute ja arenduse parandamine, et säilitada ja täiustada TikToki toodete ja teenuste terviklikkust

Oleme sõlminud Metaga ühise kontrollimise lepingu, millega saab tutvuda siin: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. See kokkulepe määrab ühise kontrolliga seotud vastutuse isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) tulenevate kohustuste täitmisel.

TikTok kontrollija ja andmekaitsespetsialisti kontaktandmed leiate siit: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Oleme TikTokiga kokku leppinud, et andmesubjekti õiguste kasutamiseks võib kontaktina kasutada TikToki. See jurisdiktsioon ei piira andmesubjekti õiguseid.

Edastame andmed ühise kontrolli raames ja õigustatud huvi alusel isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 (1) f kohaselt.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 46. Piisava kaitse otsuse alla käivatele kolmandatele riikidele/ettevõtetele kohaldatakse ka piisava kaitse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. .

Kustutamine ja tühistamine
Selle tööriista saate inaktiveerida küpsiste sätetes
. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 180 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek)

2.2.20 Awin Performance Advertising Network

Eesmärk/teave: 
Osaleme tulemuslikkuse reklaamivõrgustikus AWIN. AWIN paigaldab teie seadmesse küpsised, et meie veebilehe külastuse saaks siduda konkreetse allikaga (nn siduv link). Nende küpsiste paigaldamisega saab mõõta reklaamikampaania edukust ja teha võrgu raames arveldust. Teiste sõnadega pannakse küpsisesse teave selle kohta, kui seadmes klõpsatakse konkreetsel reklaamikandjal. AWIN kogub teavet ka kasutaja seadme kohta (nt operatsioonisüsteem ja kasutatud brauser).

Küpsised/tööriistad: Tüüp C. Lisateavet leiate jaotisest „Küpsised/Tööriistad

Saajad: 
Peamine teenuseosutaja  AWIN AG, Berlin, Saksamaa

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 46. Piisava kaitse otsuse alla käivatele kolmandatele riikidele/ettevõtetele kohaldatakse ka piisava kaitse otsust. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4.

Kustutamine ja tühistamine
Selle tööriista saate inaktiveerida küpsiste sätetes. Küpsiste sätted asuvad avalehe allservas.

Küpsise kehtivusaeg: kuni 5 päeva pärast viimast suhtlust (see kehtib ainult selle veebisaidi määratud küpsiste kohta)

Õiguslik alus:
isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) a (nõusolek)3.         OSUTATAVAD LISATEENUSED (NII VEEBIPÕHISED KUI KA VÕRGUÜHENDUSETA)

Peale meie veebisaidi veebipõhise kasutamise osutame mitmesuguseid muid teenuseid, mille jaoks töötleme teie isikuandmeid ka võrguühenduseta kontekstis.

Vastupidi punktile 1.2 (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted1.2) on mõnel juhul allpool osutatavate teenuste vastutav töötleja Beiersdorf Company, keda on suhtluse osana juba nimetatud. Kui seetõttu viidatakse selle privaatsuspoliitika osadele, nt lingi kaudu, ja vastutav töötleja on juba nimetatud, nt e-kirja või kampaaniakaardi jaluses/allkirjas, siis on see isik vastutav töötleja isikukaitseandmete üldmääruse artikli 4 (7) kohaselt.

3.1      ÜHENDUSE VÕTMINE, SUHTLEMINE JA KOOSTÖÖ

Eesmärk/teave:  
Meiega suheldes ja/või koostööd tehes, näiteks meili teel, kontaktivormi kaudu meie kodulehel või andmevahetusplatvormil, olgu selleks kas tarbija, katseisiku, äripartneri või kliendina, me hoiame ja töötleme teie edastatud andmeid (teie e-posti aadress, vajaduse korral teie nimi ja telefoninumber või vestluse käigus edastatud isikuandmed) selleks, et näiteks vastata teie küsimustele ja päringutele või ärilise kirjavahetuse eesmärgil.

Tarnijatega tehtava koostöö vallas oleme rakendanud sisehindamisprotsessi, mille eesmärk on meie õigustatud huvidest lähtudes parandada ärisuhteid, töötades välja „tegevuskava“. Üldjuhul töötleme ainult ettevõtte kohta käivat teavet, kuid järeldusi saab teha Teie kui kontaktisiku kohta, kui tarnijatega suhtlemisel vaadatakse läbi reageerimisaeg, usaldusväärsus ja läbipaistvus.

Kui võtate meiega tarbijana telefoni teel ühendust, võime teilt küsida, kas telefonikõne võib kvaliteedi tagamise ja koolitusmeetmete eesmärgil salvestada. Kui nõustute salvestamisega, töötleme kogu teavet, mida te meiega kõne ajal jagate (suhtlussisu, võimaluse korral ka tundlikud (tervise)andmed, samuti teie telefoninumber ja muud isikuandmed).

Suhtlemise käigus tekkivate andmete töötlemisel on meil õigustatud huvi töödelda andmeid seadusest tulenevate nõuete kohaselt, ettevõttesiseseks kontrolliks või olenevalt suhtlussoovist.

Teie isikuandmete esitamine on vajalik lepingu või lepinguga sarnaste tingimuste täitmiseks. Teil ei ole kohustust oma isikuandmeid edastada. Kui teie isikuandmeid ei esitata, ei saa te kirjeldatud teenust kasutada. 

Saajad ja allikad:
Terrorismi vastu võitlemiseks oleme seadusega kohustatud võrdlema sanktsioonide nimekirjadega. Seetõttu töötleme teie andmeid ka selleks, et täita nende nimekirjadega võrdlemise õiguslikke nõudeid. Töötleme teie andmeid ka Beiersdorfi kontsernis kuritegude ja muude väärtegude ennetamiseks ja uurimiseks, riskide hindamiseks ja kontrollimiseks, sisesuhtluseks ja halduseesmärkidel. Kui sidusettevõte teatab vajadusest teie kui tarnijaga koostööd teha, jagame tehtud koostööst saadud kogemusi ka sidusettevõttega.

Kui olete äripartner, võrdleme teie andmeid eksitavate tarnijate avaldatud nimekirjadega (nt Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni ja Bundesanzeiger Verlag GmbH hoiatusnimekirjadega), et teha võimalike maksete kohta teadlik otsus. Samuti kontrollime regulaarselt teatavatel juhtudel (nt lepingute sõlmimisel) teie krediidivõimet. Meie õigustatud huvi on finantsriski minimeerimine. Selleks teeme koostööd krediidiagentuuridega, kellelt saame vajalikud andmed. Selleks edastame teie nime ja kontaktandmed krediidiasutustele.

Kui olete äriklient või partner, võib olla vajalik edastada teie isikuandmed ettevõtte tehingu raames potentsiaalsetele ostjatele. Hoolsuskontrolli käigus töödeldakse tavaliselt anonüümseks muudetud andmeid. Siiski võib konkreetsetel üksikjuhtudel osutuda vajalikuks isikuandmete töötlemine. Meie õigustatud huvi seisneb ettevõtte tehingu tegemises.

Samuti edastame andmed järgmistele saajatele:

-        kliendi- ja tarbijateenuste osutajad;

-        platvormi ja hostimisteenuse osutaja.

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisaks kinnitati platvormi ja hostimisteenuse osutaja juures siduvad ettevõttereeglid. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine ja vastuväide:
Kustutame selles kontekstis tekkinud andmed, kui salvestamine pole enam vajalik, välja arvatud juhul, kui kehtivad seadusega ettenähtud hoidmiskohustused või tuleb järgida aegumistähtaegu.

Tarbijapäringute korral meie sisemise tarbijahaldustööriista kaudu kustutatakse isikuandmed tavaliselt ühe aasta möödudes, kui muid seaduslikke hoiutähtaegu ei rakendata. Erandina hoitakse andmeid kauem, kui need on vajalikud õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.

Kõnede salvestisi hoitakse maksimaalselt 90 päeva.

Saate esitada nendele protsessidele vastuväiteid punktis 4 toodud nõuete kohaselt ((https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#4)

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) a koos isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 9 (2) a (nõusolek: telefoni salvestamine);

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) b (töötlemisel lepingu või lepinguga sarnase olukorra kontekstis);

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) c (kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks);

Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (kui töötlemine toimub ülal kirjeldatud õigustatud huvi kohaselt).

3.2      KAMPAANIAD (NT LOOSIMISED, TOOTENÄIDISED)

Eesmärk/teave:
Kui osalete loosimistes või sarnastes kampaaniates, kasutame teie esitatud isikuandmeid kampaania korraldamiseks. Täpsemat teavet eesmärkide kohta leiate kampaania tingimustest.

Teie isikuandmete esitamine on vajalik lepingu või lepinguga sarnaste tingimuste täitmiseks. Teil ei ole kohustust oma isikuandmeid edastada. Kui teie isikuandmeid ei esitata, ei saa te kirjeldatud teenust kasutada.

Saajad:
- Platvormi ja hostimisteenuse osutaja

- Tarbijateenuse osutaja

- Saatmisteenuse osutaja (nt näidiste, auhindade saatmiseks)

- Välised agentuurid kampaaniate toetamiseks

- Makseteenuse pakkuja (nt raha tagasimakse)

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisaks kinnitati platvormi ja hostimisteenuse osutaja juures siduvad ettevõttereeglid. Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine:
Teie andmed kustutatakse pärast kampaania lõplikku töötlemist (vt osalemistingimusi), välja arvatud juhul, kui see on vastuolus seadusest tulenevate hoidmiskohustuste või aegumistähtaega.

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) b (lepinguga sarnane olukord).

3.3      POSTISAADETISED

Eesmärk/teave:
Valitud kliendi, äripartneri, katseisiku ja/või tarbijana saate meilt posti (kirja) teel ka individuaalset tooteteavet, pakkumusi, uudiseid ja tootenäidiseid.

Tegemist on otseturunduse erivormiga, mis on ühtlasi ka meie õigustatud huvi ja tugevdab lojaalsust, pakkudes ülalnimetatud isikutele eksklusiivset teavet.

Saajad:
- Platvormi ja hostimisteenuse osutaja

- Sideteenuse osutaja

- Kohaletoimetamisteenuse osutaja

Võimalik on ülekanne kolmandatesse riikidesse. Asjakohase kaitsemeetmena kehtivad standardsed lepingutingimused kooskõlas isikukaitseandmete üldmääruse artikliga 46. Kolmandate riikide/ettevõtete suhtes, kelle kohta on tehtud piisavuse otsus, rakendatakse ka piisavuse otsust. Lisaks kinnitati platvormi ja hostimisteenuse osutaja juures siduvad ettevõttereeglid. Lisateavet selle teema kohta leiad siit:  Lisateabe (nt garantiide koopia) saamiseks saate meiega ühendust võtta punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Edasised saajad on kirjas üldiste saajate jaotises 1.4. (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#1.4)

Kustutamine ja vastuväide:
Teie andmed kustutatakse niipea, kui olete tellimusest loobunud, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus seaduslike hoidmiskohustuste või tähtaegadega. Võite edasiste postisaadetiste tellimisest loobuda või vastuväiteid esitada, nagu on märgitud kirjas või allolevas jaotises „Vastuväide“ (https://www.nivea.ee/brand-ja-ettevote/isikuandmete-kaitse-pohimotted#4 ). Kustutame teie isikuandmed automaatselt hiljemalt pärast 24-kuulist tegevusetust (nt kui te saadetud kuponge ei kasuta).

Õiguslik alus:
Isikukaitseandmete üldmääruse artikkel 6 (1) f (õigustatud huvi).

 

4.         ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS ANTUD NÕUSOLEKULE VASTUVÄIDETE ESITAMINE VÕI SELLE TAGASIVÕTMINE

Kui olete andnud nõusoleku (GDPRi artikli 6 lõige 1) oma andmete töötlemiseks, saate nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selline tagasivõtmine mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust pärast seda, kui olete need meile edastanud.

Kui lähtume teie isikuandmete töötlemisel huvide kaalumisest (GDPRi artikli 6 lõige 1 punkt f), võite töötlemisele vastu olla. Seda juhul, kui töötlemine ei ole vajalik eelkõige teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, mis on toodud funktsioonide ja teenuste kirjelduses. Sellise vastuväite esitamisel palume teil selgitada põhjuseid, miks me ei peaks teie isikuandmeid töötlema nii, nagu oleme seda teinud. Teie põhjendatud vastulause korral uurime olukorda ja me kas lõpetame edasise andmete töötlemise, kohandame seda või esitame teile oma mõjuvad kaitset väärivad põhjused, mille alusel töötleme neid andmeid edasi.

Samuti võite igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele reklaami ja andmeanalüüsi eesmärgil. Oma vastuväited saate esitada ülalnimetatud vastutava töötleja kontaktandmetel.

Privaatsusavalduse olek 05.2024