Privacy Policy

Isikuandmete kaitse põhimõtted

1. Vastutav asutus

Isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest vastutav asutus föderaalse andmekaitse seaduse (BDSG) tähenduses on:

Beiersdorf AG
Unnastraße 48
D-20245 Hamburg, Saksamaa

Telefon:  +49 (0) 40 4909 7575
E-post: nivea@beiersdorf.com

Käesolevate isikuandmete kaitse põhimõtete eesmärgiks on pakkuda teavet isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise (edaspidi „kasutamine”) kohta. Infot selle kohta, kuidas vastustada oma isikuandmete kasutamist vastavalt kohaldatavatele andmekaitsenõuetele, saab vaadata siit.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed on sind identifitseeriv teave, näiteks nimi, e-posti või postiaadressid. Beiersdorf ei kogu sinult isikuandmeid, välja arvatud siis, kui sa spetsiaalselt avaldad selliseid andmeid (näiteks tellides e-posti teel uudiskirju, osaledes küsitluses, võistlusel või loosimises, tellides tootenäidiseid või brošüüre või taotledes teavet) ja annad nende kasutamiseks nõusoleku.
Me salvestame, kasutame või edastame sinu isikuandmeid ainult sinu nõusolekul ning määral (arvestades sisu ja aega), mida on vaja igal konkreetsel juhul, näiteks selleks, et vastata sinu küsimustele või muredele, et täita sinu taotlusi või teavitada sind võistluste või loosimiste tulemustest.  

Selleks võib Beiersdorfil osutuda vajalikuks edastada isikuandmeid teistele Beiersdorfi ülemaailmse grupi ettevõtetele või välistele teenusepakkujatele edasiseks andmetöötluseks. Teenusepakkujaid võidakse kasutada näiteks kaupade saatmise, reklaammaterjalide jaotamise või loosimiste korraldamise kontekstis. Beiersdorf nõuab, et need pooled nõustuksid töötlema isikuandmeid meie juhiste kohaselt ja kooskõlas käesoleva andmekaitseavaldusega. 

Igasugune muu sinu isikuandmete edastamine, näiteks meie veebisaitide sisselogimisandmete edastamine kolmanda isiku sotsiaalvõrgustiku kodulehele või veebiteenusele nagu Facebook või Twitter, vajab sinu selgesõnalist eelnevat nõusolekut. Beiersdorf tagab, et ta ei müü ega rendi sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele. Võime siiski olla kohustatud avalikustama informatsiooni sinu kohta, kui meilt nõutakse seda seadusega või vastuseks valitsuse poolt täitmiseks mõeldud taotlustele.

a. Kasutajaprofiili loomine NIVEA kliendikonto põhjal

    „Ma nõustun sellega, et luuakse isikupärastatud sisu sisaldav kasutajaprofiil. Olen tutvunud isikuandmete kaitse põhimõtetega. Selle nõusoleku võib igal ajal tühistada.”*

        *Näidisnõusolek
    Kui oled nõustunud ülaltoodud kastis sisalduva näidisnõusoleku kohase kasutajaprofiili loomisega, siis kasutame sinu andmeid järgmistel viisidel.

3. Periood, mille jooksul andmed on salvestatud

Andmeid, mida sina oled meile edastanud, säilitame ainult nii kaua, kui see on vajalik ettenähtud eesmärgi täitmiseks, milleks sa meile oma andmed edastasid, või vastavate õigusnormide täitmiseks.

Kui sa oled andnud meile oma selgesõnalise nõusoleku kasutada oma isikuandmeid reklaami eesmärgil (kas NIVEA uudiskirja või MINU NIVEA programmi tellides), siis kasutame sinu andmeid sellistel eesmärkidel seni, kuni sa oma nõusoleku tühistad. Sa võid tühistada enda poolt antud nõusoleku igal ajal tulevikku suunatult.

4. Sinu andmete kaitse veebipoest tellimisel ja maksmisel

Kui sa tellid tooteid meie veebipoest kas külalise või registreeritud kasutajana, siis edastatakse sinu isikuandmeid ainult krüpteeritult. Makse töötlemine on kooskõlas kõrgeimate turvanõuetega. Kõik andmed edastatakse krüpteeritult ning seeläbi on need kaitstud kolmandate isikute volitamata ligipääsu eest. Lisaks töödeldakse ja säilitatakse sinu krediit- ja deebetkaardi andmeid vastavalt krediitkaarditööstuses käibivatele kõige rangematele turvanõuetele, st vastavalt maksekaarditööstuse andmeturvalisuse standardile (lühendatult „PCI DSS”) sertifitseeritud makseteenuse pakkuja ConCardis GmbH (mille registrijärgne asukoht on Saksamaa) poolt.

Kui oled otsustanud makseviisina kasutada PayPali või pangaülekannet, kinnitad oma nõusolekut sellega, et sinu tellimuse andmeid kogub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (mille registrijärgne asukoht on Luksemburg) või Sofort AG (mille registrijärgne asukoht on Saksamaa) ja neid töödeldakse maksete töötlemise eesmärgil. Kehtivad vastavate makseteenuse pakkujate isikuandmete kaitse põhimõtted.  

Kui oled otsustanud valida makseviisiks Giropay, siis kinnitad oma nõusolekut sellega, et sinu poolt sisestatud IBAN-i ja BIC-i andmed edastatakse Giropay GmbH-le (mille registrijärgne asukoht on Saksamaa) krüpteeritud kujul makse töötlemise eesmärgil. Giropay GmbH töötleb seejärel edastatud andmeid ettenähtud eesmärgil. Sellisel juhul kehtivad ka makseteenuse pakkuja isikuandmete kaitse põhimõtted.

5. Andmete piiratud edastamine

Sinu taotluse menetlemise käigus võib Beiersdorfil tekkida vajadus edastada sinu isikuandmeid teistele Beiersdorf Grupiga seotud ettevõtetele või välistele teenusepakkujatele, mis võivad asuda ka väljaspool EL-i asuvates Euroopa riikides ja mis tegutsevad ainult meie nimel. Selliseid teenusepakkujaid võidakse näiteks kasutada sulle tootenäidiste saatmiseks, reklaammaterjalide jaotamiseks või loosimiste või sinu poolt meie veebipoes esitatud tellimuse käitlemiseks, näiteks kauba saatmiseks. Beiersdorf nõuab, et kõik Beiersdorf Grupi tütarettevõtted ja seotud välised teenusepakkujad säilitaksid sinu isikuandmeid üksnes kooskõlas meie juhiste ning isikuandmete kaitse põhimõtetega ning tellimisandmete töötlemisele seatud seadusandlike nõudmistega.

Lisaks, kui sa broneerid vastuvõtuaja NIVEA Hausis meie veebisaidilt, edastame sinu selleks vajalikud andmed meie NIVEA Hausi opereerivale 100% tütarettevõttele Beiersdorf Hautpflege GmbH vastavalt käesolevatele isikuandmete kaitse põhimõtetele ja vastavatele seadusandlikele regulatsioonidele. Sinu andmed salvestatakse ja neid kasutatakse ainult sinu vastuvõtu tarbeks.

Muul juhul ei edasta me isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma sinu nõusolekuta ega müü või rendi andmeid. Meil on siiski õigus avaldada informatsiooni sinu kohta, kui oleme juriidiliselt kohustatud seda tegema või kui meil palutakse anda see üle seadusekohaselt tegutsevatele asutustele või kriminaalmenetlusega tegelevatele institutsioonidele.

6. Info, mis salvestatakse automaatselt, kui külastad meie veebisaite / küpsiste kasutamine

Meie veebisaitidel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed andmeüksused, mille veebilehitseja salvestab sinu arvuti kõvakettale. 
  1. KÜPSISED

 Kasutame meie veebisaidi kasutamise lihtsustamiseks „küpsiseid” (cookies). Küpsised on väikesed andmeüksused, mille veebilehitseja salvestab sinu arvuti kõvakettale ja mis on vajalikud meie veebisaidi kasutamiseks. Kasutame küpsiseid, et paremini mõista, kuidas meie veebisaiti kasutatakse ning võimaldada paremat navigatsiooni. Küpsised aitavad meil näiteks otsustada, kas mingit lehte meie veebisaidil on juba vaadatud. Küpsised võivad meile ka öelda, kas sa oled meie veebisaiti varem külastanud või oled uus külaline. Meie kasutatavad küpsised ei salvesta isiklikke andmeid ega kogu mingil muul moel personaalselt tuvastatavat infot. Kui sa ei soovi küpsiseid saada, siis palun seadista oma veebilehitseja nii, et see kustutaks kõik küpsised sinu arvuti kõvakettalt, blokeeriks kõik küpsised või hoiataks enne küpsise salvestamist.

        b. Küpsised kasutuspõhise veebireklaami jaoks

Me jätame endale õiguse kasutada küpsiste abil saadud informatsiooni ka analüüsi koostamiseks külastajate käitumise kohta meie veebisaitidel, et näidata sulle spetsiifilist reklaami meie teatud toodete kohta meie oma veebisaitidel. Usume, et kasutajana on sul sellest kasu, sest näitame sulle reklaami või sisu, mille kohta meil on põhjust sinu kasutajakäitumise põhjal uskuda, et see vastab sinu huvidele. Seega näidatakse sulle vähem juhuslikku laadi reklaami või sisu, mis võiks sulle vähem huvi pakkuda.

Ettevõttena järgime vabatahtlikult Saksamaa Internetireklaami Andmekaitse Nõukogu (DDOW) eneseregulatsiooni nõudeid. Meile kohaldatava eneseregulatsiooni koodeksi ja lisainformatsiooni leiad sellelt lingilt: www.meine-cookies.org/ddow.html.

        c. Nii saab vältida küpsiste salvestamist kõvakettale ja/või neid kustutada

Oma veebilehitseja saab seadistada nii, et küpsiste salvestamine kõvakettale oleks välistatud ja/või küsitakse iga kord, kas oled nõus sellega, et küpsised on lubatud. Samuti saab igal ajal kustutada küpsised, mis on olnud lubatud. Infot selle kohta, kuidas see kõik detailselt toimib, leiad veebilehitseja kasutusjuhendist. Sõnalise ja pildilise selgituse veebilehitsejate Firefox, Microsoft Internet Explorer ja Google Chrome jaoks leiab sellelt lingilt: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html. Küpsiste salvestamise mittelubamine võib kaasa tuua funktsionaalseid piiranguid meie veebisaidil.

        d.  Meie poolt kasutatavad küpsised

(1) Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analyticsit, mis on Google Inc. („Google”) veebianalüüsi teenus. Google Analytics kasutab spetsiaalset küpsist, st tekstifaili, mis salvestatakse sinu arvutisse ja võimaldab analüüsida veebisaidi kasutamist sinu poolt. Info siinse veebisaidi kasutamise kohta sinu poolt, mille küpsis genereerib, edastatakse tavaliselt Google’i serverile USAs ja säilitatakse seal. Soovime rõhutada, et Google Analytics on sellel veebisaidil laiendatud vormis ja hõlmab koodi „gat._anonymizeIp();”, mis tagab IP-aadresside anonüümse salvestamise (nn IP maskeerimine). Tänu IP anonüümseks muutmisele sellel veebisaidil lühendab Google sinu IP-aadressi EL-i ja Euroopa Majandusühenduse lepingu riikide territooriumi piires. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverile USAs ja lühendatakse seal.

Google kasutab seda teavet meie nimel, et analüüsida selle veebisaidi kasutamist sinu poolt, et koostada aruandeid tegevuste kohta veebisaidil ja pakkuda veebisaidi operaatorile lisateenuseid, mis on seotud veebisaidi kasutamise ja internetikasutusega. Google ei liida sinu veebilehitseja poolt Google Analyticsile edastatud IP-aadressi muude andmetega. Küpsiste salvestamist saab vältida, valides oma veebilehitseja tarkvarast vastavad seadistused, vt punkti 5 c). Lisaks saab vältida seda, et Google salvestab küpsise poolt genereeritud andmed, mis puudutavad selle veebisaidi kasutamist sinu poolt (sealhulgas sinu IP-aadressi) ja töötleb neid andmeid, kui laadid alla ja paigaldad veebilehitseja plugina, mille leiab lingilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiab aadressidelt http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl = en või http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

(2) Google AdWords

See veebisait kasutab Google’i analüüsiteenust Google AdWords ja konversiooni jälgimist, mis on osa Google AdWordsist. See toimib järgmiselt. Kui klõpsad Google’i poolt kuvatud reklaamil, siis Google AdWords salvestab konversiooni jälgimise küpsise („konversiooniküpsise”) arvuti kõvakettale. Sellised küpsised kaotavad kehtivuse 30 päeva pärast ja need ei võimalda kasutajat isiklikult identifitseerida. Kui külastad teatud lehekülgi meie veebisaidil, siis meie ja Google tunneme ära, et oled sellel reklaamil klõpsanud ning sind suunati ümber sellele lehele.

Konversiooniküpsiste abil saadud teabe eesmärk on koostada statistikat AdWordsi klientidele, kes kasutavad konversiooni jälgimist. Selle statistika abil saame teada kasutajate koguarvu, kes on Google’i kuvatud reklaamil klõpsanud ja külastanud konversiooni jälgimise koodiga märgistatud lehekülge.

Samuti kasutame Google Analyticsit selleks, et analüüsida AdWordsi andmeid ja DoubleClicki küpsiseid statistilistel eesmärkidel. Kui sa ei soovi, et seda tehtaks, võid selle välja lülitada reklaamieelistuste haldurist (https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en).

Google’i korduvturundamise funktsiooniga jõuame kasutajateni, kes on juba külastanud meie veebisaiti. Võime näiteks esitada reklaami meie sihtrühmadele, kes on juba näidanud üles huvi meie toodete või teenuste vastu. Lisaks, vastavalt Google’i reklaamivõrgustiku veebisaitide („kuvavõrgustik”) kasutajate käitumisele viimase 30 päeva jooksul ja kontekstipõhise otsingumootori abiga tuvastab AdWords, millised on meie veebisaidi kasutajate ühised huvid ning omadused. Selle teabe põhjal leiab AdWords turundamise eesmärgil uusi potentsiaalseid kliente, kelle huvid ja omadused on sarnased meie veebisaidi kasutajate omadele. Sihtgrupipõhine korduvturundamine viiakse läbi küpsiste, nagu näiteks Google Analyticsi küpsised ja Google DoubleClicki küpsised, kombineeritud kasutamisega. 

Täpsemat informatsiooni Google AdWordsi puudutavate kasutustingimuste kohta ja isikuandmete kaitse põhimõtete kohta leiad aadressilt: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

 (3) Google DoubleClick

Kasutame funktsiooni Google DoubleClick meie veebisaitidel selleks, et hinnata veebisaidi kasutust ja sellepärast, et see võimaldab meil, Google’il ja teistel DoubleClickiga koostööd tegevatel reklaamiandjatel esitada sulle kui kasutajale asjakohast reklaami. Selleks paigaldatakse sinu arvuti kõvakettale küpsis. Selliste küpsiste abiga eraldatakse sinu veebilehitsejale anonüümne identifitseerimisnumber ja kogutakse teavet sinu veebilehitsejas näidatava reklaami kohta ja selle kohta, kas seda on vaadatud. Teave, mille küpsis genereerib sinu veebisaitide kasutuse kohta, edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Lähtudes kogutud teabest, eraldatakse sinu veebilehitsejale sinu huvidel põhinevad kategooriad. Neid kategooriaid kasutatakse sind huvitavate reklaamide kuvamiseks.

Lisaks oma veebilehitseja seadete muutmisele saad DoubleClicki küpsise ka veebilehitseja plugina abiga püsivalt deaktiveerida. Selle pluginaga säilivad sinu deaktiveerimisseaded selle veebilehitseja jaoks, isegi kui sa kustutad kõik küpsised. Alaliseks deaktiveerimiseks vajaliku veebilehitseja plugina leiad siit.

Meie veebisaiti kasutades nõustud DoubleClicki küpsise paigaldamisega ja seega sinu kasutusandmete kogumisega, salvestamisega ja kasutamisega ülalkirjeldatud viisil ning nimetatud otstarbel. Lisaks nõustud sellega, et sinu andmed salvestatakse peale veebilehitseja seansi lõppu küpsistes ja neid saab uuesti kasutada, kui sa järgmine kord veebisaite külastad. Sa võid tühistada selle nõusoleku igal ajal tulevikku suunatult, kustutades DoubleClicki küpsise ja selle püsivalt deaktiveerides. 

(4) Optimizely

Selleks, et oleks võimalik pakkuda ideaalseid kuvandeid ja funktsioone, põhineb meie pakkumiste arendus A/B testidel ja mitmevariandilistel analüüsidel, mida rakendatakse koos Optimizely Inc. veebianalüüsi teenusega Optimizely. See teenus kasutab küpsiseid, et tuvastada külastaja veebilehitseja ja analüüsida selle veebisaidi kasutamist. Lisateavet selle kohta, kuidas Optimizely sinu andmeid töötleb, leiad siit. Optimizely jälgimise saab deaktiveerida igal ajal, järgides juhiseid sellel veebisaidil: http://www.optimizely.com/opt_out või klõpsates sellel lingil: http://www.nivea.ee/?optimizely_opt_out=true. Kui sa hiljem soovid Optimizely jälgimise uuesti aktiveerida, klõpsa seda linki: http://www.nivea.ee/?optimizely_opt_out=false.

 (5) Bunchbox

Selleks, et oleks võimalik pakkuda ideaalseid kuvandeid ja funktsioone, põhineb meie pakkumiste arendus A/B testidel ja mitmevariandilistel analüüsidel, mida rakendatakse teatud juhtudel saidi optimeerimise tööriista Bunchboxi abil. See teenus kasutab küpsiseid, et tuvastada külastaja veebilehitseja ja optimeerida veebisaidi kasutamist. Bunchboxi jälgimise saab igal ajal deaktiveerida, klõpsates lingile: http://www.nivea.ee/?_bb_optout=1. Kui sa soovid hiljem Bunchboxi jälgimise uuesti aktiveerida, klõpsa sellele lingile: http://www.nivea.ee/?_bb_optout=0


7. Sotsiaalmeedia pluginad / integratsioon läbi Shariffi

Meie veebisaitidel kasutatakse sotsiaalvõrgustike pluginaid („pluginad”), eriti nuppe „Jaga” või „Jaga sõpradega” teenusepakkujalt Facebook, kelle veebisaiti facebook.com opereerib Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa, vastutab Saksa veebisaidi facebook.de eest. Pluginad on tavaliselt tähistatud Facebooki logoga. Peale Facebooki kasutame Google+ (teenusepakkuja: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Twitteri (teenusepakkuja: Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) ja Pinteresti (teenusepakkuja: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) pluginaid.

Andmekaitse eesmärkidel oleme teadlikult otsustanud oma veebisaitidel mitte kasutada sotsiaalvõrgustike otseseid pluginaid. Selle asemel kasutame lahendust Shariff. Shariffi abiga saame ise määrata, millal ja kas andmed edastatakse vastava sotsiaalvõrgustiku haldajale. Sel põhjusel ei edastata meie veebisaidile sisenedes automaatselt sisuliselt mitte mingeid andmeid sotsiaalvõrgustikesse nagu Facebook, Google+, Twitter või Pinterest. Ainult siis, kui sa ise aktiivselt klõpsad vastavale nupule, loob sinu veebilehitseja ühenduse vastava sotsiaalvõrgustiku serveritega, st klõpsates vastavat nuppu (näiteks „Saada edasi”, „Jaga” või „Jaga sõpradega”), nõustud sellega, et sinu veebilehitseja loob ühenduse vastava sotsiaalvõrgustiku serveritega ja edastab kasutusandmed selle sotsiaalvõrgustiku operaatorile.

Meil ei ole mingit voli selle üle, mis laadi ja mis mahus andmeid sotsiaalvõrgustikud siis koguvad. Lisateavet andmete kogumise, edasise töötlemise ja kasutuseesmärkide ning ulatuse kohta vastavate sotsiaalvõrgustike poolt ja oma õiguste ning seadistusvõimaluste kohta oma eraelu kaitsmiseks selles osas tutvu vastavate sotsiaalvõrgustike isikuandmete kaitse põhimõtetega. Facebooki dokument asub aadressidel http://www.facebook.com/about/privacy/ ja http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Lisateavet andmete kasutamise kohta Google+ või Twitteri poolt leiab aadressilt http://www.google.ee/intl/ee/policies/privacy/ või http://twitter.com/privacy ja Pinteresti poolt leheküljelt http://about.pinterest.com/privacy/http://about.pinterest.com/privacy/.


8. Sotsiaalvõrgustiku kaudu sisselogimine

NIVEA kliendikontot registreerides või sinna sisse logides on sul ka võimalus ennast autentida ja seejärel registreerida või sisse logida oma olemasoleva profiiliga ühes järgmistest sotsiaalvõrgustikest: Facebook, Twitter või Google+.

Selleks leiad meie veebisaidi poolt toetatud sotsiaalvõrgustike pakkujate vastavad sümbolid meie registreerimislehelt või sisselogimise lehelt. Enne ühenduse loomist teenusepakkujaga pead selgesõnaliselt deklareerima, et oled nõus allpool kirjeldatud protsessi ja andmeedastusega.

Kui klõpsad vastaval sümbolil, avaneb uus aken (rakendus), kuhu pead sisse logima oma vastava sotsiaalvõrgustiku kasutajainfoga. Kui oled edukalt sisse loginud, siis sotsiaalvõrgustik teavitab sind, millised andmed (nimi ja e-posti aadress) edastatakse meile autentimiseks registreerimise või sisselogimise protsessi raames. Kui oled selle andmeedastusega nõus, täidetakse meie poolt registreerimiseks nõutavad väljad edastatud andmetega. Meie poolt nõutavad andmed registreerimiseks või sisselogimiseks on sinu (i) nimi ja (ii) e-posti aadress.

Alles siis, kui sa oled selgesõnaliselt nõustunud edastatavate ja nõutavate andmete kasutamisega, salvestame sinu andmed ning neid kasutatakse punktis 2 viidatud eesmärkidel. Autentimise protsessi kaudu ei teki seost NIVEA kliendikonto ja konto vahel vastavas sotsiaalvõrgustikus.

Selleks, et viia läbi registreerimiseks ja sisselogimiseks vajalikku autentimisprotsessi, edastatakse sinu IP-aadress vastava sotsiaalvõrgustiku pakkujale. Meil ei ole mingit voli selle üle, millisel eesmärgil ja mahus vastava sotsiaalvõrgustiku pakkuja andmeid kogub ning edasi töötleb. Täiendavat teavet selle kohta loe vastava pakkuja isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Facebooki isikuandmete kaitse põhimõtted – https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+ isikuandmete kaitse põhimõtted –  http://www.google.com/policies/privacy/

Twitteri isikuandmete kaitse põhimõtted –  https://twitter.com/privacy

9. Kontakt, teabenõue, tühistamine, blokeerimine, kustutamine

Sa võid igal ajal ja tasuta, tulevikku suunatult, vastustada oma isikuandmete kasutamist, nõuda meie poolt sinu kohta salvestatud info osalist või täielikku kustutamist või blokeerimist või nõuda eespool nimetatud andmete kohta teavet või nende korrigeerimist. Selleks ei ole vaja järgida mingit erivormi. Võid näiteks kirjutada meile e-posti teel aadressil  nivea@beiersdorf.com või kasutada meie kontaktvormi veebisaidil.

10. Andmeturvalisus

Oleme võtnud kasutusele tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta sinu andmeid kadumise, muutmise või kolmandate isikute juurdepääsu eest. Meie kasutatavaid turvameetmeid tõhustatakse regulaarselt, võttes arvesse tehnoloogia arengut.

11. Uuendamine ja muutmine

Me võime muuta või uuendada isikuandmete kaitse põhimõtteid sellest ette teatamata. Palun kontrolli enne meie veebisaidi kasutamist alati isikuandmete kaitse põhimõtteid, et olla kursis uusimate võimalike muudatuste või uuendustega. Isikuandmete kaitse põhimõtete uusim versioon: 2015. aasta oktoober.