Ausus ja läbipaistvus

Meil on rõõm, et meie tooted puudutavad inimesi kõikjal maailmas. Ühtlasi oleme teadlikud sellega kaasnevast vastutusest. See teadlikkus on meie kogu tegevuse keskmes ning see kannab meie tõekspidamisi ja väärtushinnanguid.

Meie väärtushinnangud kajastuvad meie käitumisjuhendis, sotsiaalsetest ja keskkonnaalastes kohustustes ning suhtumises loomkatsetesse. Need kajastuvad meie kirglikes teadusuuringutes, mille eesmärk on leida ohutumaid, jätkusuutlikumaid ja tõhusamaid koostisi ja koostisosi. Need on ka edasiviiv jõud kõigi meie partneritega algatatud ühisprojektide jaoks.

 

 

Tutvuge kogu põhjaliku teabe ja faktidega NIVEA nahahooldustoodete ning selle kohta, kuidas me oma kohustusi täidame. Tulge jagage meie väärtusi!

Mine tagasi

NIVEA HOOLIB

Inimesed üle kogu maailma usaldavad NIVEA tooteid ning me oleme valmis tegema kõik selle usalduse säilitamise nimel. Meie filosoofia saab kokku võtta kahe sõnaga: NIVEA hoolib. Hoolime teie naha tervise ja kaitsmise eest. Seepärast peab iga toodete jaoks valitud koostisosa olema kooskõlas ohutuskriteeriumitega, mis vastavad regulatiivsetele nõuetele või ületavad neid. Meie nahahooldustoodete koostised on loodud täiustama ja kaitsma teie naha loomulikke funktsioone. Meie töötame selle nimel, et kasutada selle eesmärgi saavutamiseks üksnes minimaalselt koostisosi.

Uurige kohe

NIVEA hoolib ja peab lugu ka meie planeedist. Otsime pidevalt tõhusamaid ja säästvamaid viise nahahooldustoodete loomiseks ja valmistamiseks ning oleme seda teinud juba aastakümneid. Ühe pikaajalisema nahahooldustoodete kaubamärgina kasutame oma rikkalikke teadmisi ja oskusi valdkonna jätkusuutlikkuse edendamiseks. Me ei katseta kosmeetikatooteid ega nende koostisosi loomade peal ega juhenda loomkatseid – välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav. Kosmeetikatoodete katsetamine loomadel on EL-is keelatud alates aastast 2004 ja kosmeetikatoodete kõigi koostisosade katsetamine loomadel alates aastast 2013. Loomulikult järgib Beiersdorf neid seadusi ja on juba pikka aega aktiivselt vältinud loomkatseid kõikjal maailmas, kui see on seaduste kohaselt võimalik. Oleme rohkem kui 35 aastat töötanud alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamise ja nende rahvusvahelisele tunnustamisele kaasaaitamise nimel. Meie eesmärk muuta loomkatsed ülemaailmses mastaabis tarbetuks on selle pühendumuse osa.

Uurige kohe

Mine tagasi

NIVEA ei ole ainult kaubamärk. See tähendab meid kõiki – igaüht, kes aitab meie armastatud nahahooldustooteid luua. Me kõik näitame hoolivust planeedi vastu omal viisil. Mõni meist liitub vabatahtlike algatustega, nagu üle maailma puude istutamine. Paljud kasutavad iga päev tööle sõitmiseks jalgratast või sõidujagamist. Organisatsioonina väldime igal võimalusel ärireise, eelistades selle asemel telefoni- ja videokonverentse. Vähendame kildhaaval oma keskkonna jalajälge!

Käitumisjuhend

Meie väärtuste edendamine

Ülemaailmse kaubamärgina teeb NIVEA koostööd kohalike tarnijatega kogu maailmas. Tagamaks, et tarneahela ja tootmise kõik aspektid oleksid kooskõlas meie väärtustega, koostasime käitumisjuhendi, mis on suuniseks kõigile võttes aluseks inimõiguste ülddeklaratsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid ja OECD juhised rahvusvahelistele ettevõtetele, kehtestab käitumisjuhend tarnijatele eetika ning jätkusuutlikkuse standardid.

Enne tarnijaga koostööleppe sõlmimist nõustub ta järgima meie käitumisjuhendit. See on esimene samm. Samuti on meil olemas sõelumis-, auditeerimis- ja tugisüsteem, mis aitab tarnijatel täita NIVEA standardeid ning võimaldab standardite täitmist kontrollida. See hõlmab koostööplatvorme, mis võimaldavad tarnijatel jagada parimaid tavasid ja teha meiega koostööd, et muuta meie hanked jätkusuutlikumaks.

Mine tagasi

Meie pühendumus loomkatsete vastu võitlemisel

NIVEA hoolib loodusest – alates meie naha loomulikust talitlusest kuni kõigi olenditeni meie planeedil.

Juba palju aastaid oleme investeerinud aktiivselt alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamisse NIVEA toodete head talutavuse ja tõhususe kinnitamiseks. Püüdleme jätkuvalt paremate alternatiivide poole, mis võivad kõikjal maailmas loomkatseid asendada.

NIVEA kui kosmeetikauuringute üks juhte on aegade jooksul teinud tihedat koostööd rohkem kui 50 partneriga üle maailma, investeerides alternatiivsetesse, julmusevabadesse katsemeetoditesse ohutu riskianalüüsi jaoks. Viimase 35 aasta jooksul on juba tehtud tähtsaid edusamme uute alternatiivsete mooduste väljatöötamisel. Mõningad neist meetoditest pälvisid OECD rahvusvahelise tunnustuse. Samal ajal töötatakse välja üha uusi meetodeid. Näiteks soodustab Beiersdorf nn kiipelunditehnoloogiate arendamist. Need süsteemid integreerivad mitmesugust tüüpi inimrakke ja -kudesid ning jäljendavad väheses ulatuses inimese bioloogiat, laiendades võimalusi, kuidas hinnata võimalikke mõjusid inimkehale in vitro, et tagada lõppkokkuvõttes toodete ohutus.

Ülemaailmses plaanis töötame selle nimel, et väljakujunenud alternatiivseid katsemeetodeid kõikjal aktsepteeritaks. Mõningad riigid, sealhulgas Hiina, nõuavad teatud kosmeetikatoodete kategooriate puhul endiselt loomkatseid. Meie eesmärk on veenda Hiina ametivõime selles, et need katsed on ebavajalikud ja neid saab asendada alternatiividega, kahjustamata tarbija turvalisust.

Mine tagasi